Algo12 - Algosensors

Danes sem cel dan poslušal predavanja o senzorjih na konferenci Algo 12. Kot največji car se je izkazal Thomas Kesselheim z univerze RWTH v Aachnu..

Kako glasno govoriti?

Če se pogovarjamo v parih, kako glasno mora vsak človek govoriti, da se bo čim več parov pogovarjalo uspešno?

Izkaže se, da je pravo rešitev na to vprašanje težko najti - problem je NP-poln.

Kako bi našli čim boljšo pravo glasnost? Prva možnost je, da vsi govorimo enako glasno. Ta rešitev se izkaže za ne ravno najboljšo. Podobno ni najbolje, če gledamo samo razdaljo med govorci.

Izkaže se, da je bolje, če najprej določimo, kdo bo govoril. Najprej izberemo tiste govorce, ki so najbližje drug drugemu. Pri tem pazimo, da ne izberemo preveč govorcev. Ko smo določili, kdo se bo smel pogovarjati, najprej določimo glasnost tistim, ki so najdlje drug od drugega. Potem ostalim, ki so drug drugemu bliže, določimo manjše glasnosti.

Kako prodajati eter?

Trenutno se proste frekvence prodajajo na dražbah. Vsak kupec kupi šop kanalov. Iste kanale lahko kupi več uporabnikov, če drug drugega ne motijo. To, kateri uporabniki bi lahko motili drug drugega, je znano.

Kako pobrati čim več denarja? Spet se izkaže, da je iskanje pametne rešitve težko.

Če privzamemo, da so uporabniki na ravnini in da vsak uporabnik lahko moti le svoje sosede, lahko dejansko najdemo neko rešitev.

Če znamo včasih molčati, kako lahko vsi povemo vse čim hitreje?

Če lahko nekaj ljudi molči, med tem pa se ostali pogovarjajo, lahko ostali govorijo tiše. Če vemo, da vsi govorijo ves čas enako glasno, kako naj se skupine govorcev zvrstijo, da bo zadnji, ki je imel kaj povedati, povedal vse, kar je hotel, čim prej?

Izkaže se, da je najbolje, če najprej govorijo tisti, ki so drug od drugega najdlje. Ali lahko vsi vse povedo pravočasno? Izkaže se, da če lahko najdemo način, da pri nekih glasnostih govorcev vsi povedo vse, in če poznamo način, da nekatere malce utišamo, ampak jih njihovi poslušalci še vedno slišijo, potlej lahko vsi povedo vse v še krajšem času.