Primer programčka v SDL - nalaganje slike

Primer programčka, ki naloži in skopira slikico. Poiščite napake in grde programerske prijeme!

Koda:

 Uint32 x,y,i, minw;
 short int c;
 Uint8 *pimage, *pdisplay;
 SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
 display = SDL_SetVideoMode( 450, 480, 32, SDL_HWSURFACE);
 /*for (i=0; i!=255; i++){*/
  if (SDL_MUSTLOCK(display))
    SDL_LockSurface(display);

  temp = SDL_LoadBMP("lenna.bmp");
  if (temp == NULL) {
    printf("Unable to load bitmap: %s\n", SDL_GetError());
    return 1;
  }

  image = SDL_DisplayFormat(temp);
  SDL_FreeSurface(temp);
  /* for(y=0; y<(display->h); y++) {
    for(x=0; x<(display->w); x++) {
      c = (x%256)*256 + (y%256)*65536;
      *((Uint32*)display->pixels + (y * display->w + x)) = c;
    }
  }
  */
  /* SDL_BlitSurface(image, 0, display, 0); */
  minw = display->w;
  if (image->w < minw) minw = image->w;
  for(y=0; y<(display->h); y++) {
    for(x=0; x< (4*minw); x++) {
      pdisplay = (Uint8*)display->pixels + (4*y * display->w + x);
      pimage = (Uint8*)image->pixels + (4*y * image->w + x);
      c = *pimage;
      c = c - 100;      
      if (c > 255) c = 255;
      if (c < 0) c = 0;
      *pdisplay = c;
    }
  }
  if ( SDL_MUSTLOCK(display) )
    SDL_UnlockSurface(display);

  SDL_UpdateRect(display, 0, 0, display->w, display->h);
 /*}*/

 SDL_Delay(5000);
 return 0;
}