Primer programčka v SDL

Spodnji program je namenjen predvsem študentom FRI. Gre za demonstracijo risanja po zaslonu. Program prevedete v konzoli z ukazom:

gcc `sdl-config --cflags --libs` sdl-test.c -o sdl_test

Izvorna koda:

#include <SDL.h>

int main()
{
 SDL_Surface* display = NULL;
 Uint32 x,y,i;
 Uint8 c;

 SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
 display = SDL_SetVideoMode( 450, 480, 32, SDL_HWSURFACE);
 /*for (i=0; i!=255; i++){*/
  if (SDL_MUSTLOCK(display))
    SDL_LockSurface(display);

  for(y=0; y<(display->h); y++) {
    for(x=0; x<(display->w); x++) {
      c = 255;
      /*printf("Naslov zaslona:%x", display->pixels);*/
      *(unsigned char*)(display->pixels + (y * display->w + x)) = c;
    }
  }

  if ( SDL_MUSTLOCK(display) )
    SDL_UnlockSurface(display);

  SDL_UpdateRect(display, 0, 0, display->w, display->h);
 /*}*/

 SDL_Delay(5000);
 return 0;
}

Zamike popravite sami!